อุปกรณ์วัด pH (Iodine Combination ISE)

อุปกรณ์วัด pH (Iodine Combination ISE)

HI 4111

Iodine Combination ISE

Iodine Combination ISE

  • Specifications

Parameter  Iodide
Type  Solid-state; Combination
Measurement Range  1M to 1X 10-7M
127000 to 0.01 ppm
Optimum pH Range  2 to 13
Temperature Range  0 to 80°C
Approximate Slope  -56
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  PEI
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications  Determination of free iodide ions in emulsified food samples (iodized table salt), plants and for titration

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us