อุปกรณ์วัด pH (Gro’Chek pH and Temperature Monitor)

อุปกรณ์วัด pH (Gro'Chek pH and Temperature Monitor)

HI 991401-01

Gro’Chek pH and Temperature Monitor

This indicator from HANNA has a large backlit LCD to give users instantaneous readings of both pH and temperature that can be easily read in dim light. The HI 991401-01 provides automatic calibration, automatic buffer selection and automatic temperature compensation.
HI 991401-01’s waterproof housing has been designed to meet the growers’ need for an indictor that is well suited to withstand the aggressive environments found in agricultural and hydroponics applications. Measurements are highly accurate and can be verified with one or two point calibrations. With a 12 VDC power supply included with the meter, low battery failures are never an issue.
The pH electrode has been specially designed to address the needs of growers. It’s design guarantees greater clogging resistance in fertilizer solutions with high concentrations of phosphate, nitrate, etc. to ensure longer electrode life.

  • Specifications

Range  pH  0.0 to 14.0 pH
Temperature  0.0 to 60.0°C (32 to 140°F)
Resolution  pH  0.1 pH
Temperature  0.1°C (0.1°F)
Accuracy  pH  ±0.1 pH
Temperature  ±0.5°C (±1°F)
Probes
HI 1293D PEI body, pre-amplified pH electrode with 1/2” NPT pipe thread, DIN connector and 2 m (6.6’) cable (included); HI 1294 temperature probe with 1.2” NPT pipe thread and 2 m (6.6’) cable (fixed)
pH Calibration  automatic, 1 or 2 points with 2 sets of memorized buffers
(pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperature Compensation  Automatic
Input Impedance  1012 Ohm
Power Supply  12 Vdc power adapter (included)
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions  160 x 105 x 31 mm (6.3 x 4.1 x 1.2)
Weight  190 g (6.7 oz.) – meter only

  • Accessories

Electrodes
HI 1293D  Spare pH Electrode for pH Monitors
Solutions
HI 70004P  4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 70010P  10.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 77400P  Combination pH Buffer Kit 4.01 & 7.01 pH, (10) 20 mL Sachets
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M  General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us