อุปกรณ์วัด pH (Gro’chek Agriculture pH Stick Tester)

อุปกรณ์วัด pH (Gro'chek Agriculture pH Stick Tester)

HI 981408

Gro’chek Agriculture pH Stick Tester

HI 981408 has been specifically designed to address the needs of growers in hydroponics, greenhouses and nurseries.
The meter has all the features necessary to check the pH of the fertilizer solution during preparation. With a sturdy body, it also floats so that it can be quickly retrieved if accidentally dropped in the tank.
Frequent battery replacement is no longer an issue, the HI 981408 will run for 2000 hours continuously on common AA-type batteries. This translates into more than 2 years of continuous use up to 2 hours a day, seven days a week! Calibration has been simplified to one point through a dial on the front of the meter. The outer casing also incorporates a molded eye so you can hang the meter when not in use.

  • Specifications

Range  0.0 to 14.00 pH
Resolution  0.1 pH
Accuracy  ±0.02 pH
Calibration  manual, 1 points
Electrode  HI 1219 pH electrode, 240 mm (9.4″) long,
with double junction and DIN connector (included)
Battery Type / Life  2 x 1.5V / approx. 2000 hours of continuous use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions  86 x 94 x 33 mm (3.4 x 3.7 x 1.3″) – meter only
Weight  150 g (5.3 oz.) – meter only

  • Accessories

Electrodes
HI 1219  Spare Electrode for pH Gro’chek
Solutions
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M  General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us