อุปกรณ์วัด pH (Cupric Combination ISE)

อุปกรณ์วัด pH (Cupric Combination ISE)

HI 4108

Cupric Combination ISE

Cupric Combination ISE

  • Specifications

Parameter  Cupric
Type  Solid-state;Combination
Measurement Range  0.1M to 1X 10-6M
6354 to 0.06 ppm
Optimum pH Range  2 to 12.5
Temperature Range  0 to 80°C
Approximate Slope  26
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  PEI
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications  Used as an indicator for titrations using chelates

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us