อุปกรณ์วัด pH (Combo pH/ORP/Temperature Tester)

อุปกรณ์วัด pH (Combo pHORPTemperature Tester)

HI 98121
Combo pH/ORP/Temperature Tester

HI 98121 is a waterproof meter that measures pH, ORP and temperature. The housing of this tester has been completely sealed against humidity and are designed to float.
Electrode replacement with the stainless steel round connector means there are no pins to bend or break during replacement.
When the cloth junction becomes clogged and response time is sluggish, simply pull out 3 mm (1/8”) to clear the clogging which will improve response time and stability.
The exposed stainless steel temperature sensor on these models facilitates faster and more accurate temperature measurement.

  • Specifications

Range  ORP  ±1000 mV
pH  -2.00 to 16.00 pH
Temperature  -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F
Resolution  ORP  1 mV
pH  0.01 pH
Temperature  0.1°C / 0.1°F
Accuracy  ORP  ±2 mV
pH  ±0.05 pH
Temperature  ±0.5°C / ±1°F
Calibration  ORP  factory calibrated
pH  automatic, one or two points with two sets of memorized buffers (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperature
Compensation  Automatic for pH readings
Electrode  HI 73127 replaceable pH electrode (included); fixed ORP sensor
Battery Type / Life  1.5V (4) / approximately 250 hours of continuous use; auto-off after 8 minutes of non-use
Environment  -5 to 50°C (23 to 122°F); RH max 100%
Dimensions  163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0″)
Weight  100 g (3.5 oz.)

  • Accessories

Electrodes
HI 73127  Spare Electrode for Testers
Solutions
HI 7004M  4.01 pH Buffer Solution
HI 7007M  7.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7010M  10.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7021M  ORP Test Solution at 240 mV (@20°C)
1 x 230 mL bottle
HI 7022M  ORP Test Solution at 470 mV (@20°C)
1 x 230 mL bottle
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
Accessories
HI 73128  Tool for Replacing Probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 


 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us