อุปกรณ์วัด pH (Chloride Combination ISE)

อุปกรณ์วัด pH (Chloride Combination ISE)

HI 4107

Chloride Combination ISE

Chloride Combination ISE

  • Specifications

Parameter  Chloride
Type  Solid-state; Combination
Measurement Range  1M to 5X 10-5M
35000 to 1.8 ppm
Optimum pH Range  2 to 11
Temperature Range  0 to 80°C
Approximate Slope  -57
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  PEI
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications  Determination of free chloride ions in emulsified food products, beverages, plants, soils and as an indicator fortitration

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us