อุปกรณ์วัด Nutrient Analysis Photometer for Greenhouses and Hydroponics, Advanced

Nutrient Analysis Photometer for Greenhouses and Hydroponics, Advanced

Nitrogen, phosphorus, and potassium (NPK) are often the first three factors considered when making recommendations to growers. Compared to the HI 83215, the HI 83225 provides control over three additional important growing factors: sulfur (most common as sulfates), calcium and magnesium.

HI 83225 is designed for the hydroponics and greenhouse industries to measure seven nutrients commonly present in fertilizer enriched solutions. It can measure fifteen different methods using specific liquid or powder reagents, and has four measuring channels for a wide range of tests.

The optical system of HI 83225 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.
HI 83225 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process.  This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Ammonia HR 0 to 100 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Ammonia LR 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Ammonia MR 0.0 to 50.0 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Calcium 0 to 400 mg/L (ppm) Oxalate HI 937521-01
Magnesium 0 to 150 mg/L (ppm) Calmagite HI 937520-01
Nitrate HR 0 to 300 mg/L (ppm) Cadmium Reduction HI 93728-01
Nitrate LR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Cadmium Reduction HI 93728-01
Nitrate MR 0 to 150 mg/L (ppm) Cadmium Reduction HI 93728-01
Phosphorus HR 0 to 100 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Phosphorus LR 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Phosphorus MR 0.0 to 50.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Potassium HR 20 to 200 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93750-01
Potassium LR 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93750-01
Potassium MR 0 to 100 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93750-01
Sulfate 0 to 100 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93751-01
  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03 Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93728-01 Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03 Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93706-03 Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93750-01 Potassium, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93750-03 Potassium, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93751-01 Sulfate, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93751-03 Sulfate, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 937521 Calcium Reagent Kit
HI 937520 Magnesium Reagent Kit

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us