อุปกรณ์วัด Multiparameter (Water Test Portable pH/ORP/EC/°C Field Meter)

อุปกรณ์วัด Multiparameter (Water Test Portable pHORPEC°C Field Meter)

HI 98204

Water Test Portable pH/ORP/EC/°C Field Meter

Water Test provides quick and reliable measurement of the four most important variables of water analysis: pH, ORP, conductivity and temperature.
The lightweight and compact body makes it perfect to use in the plant as well as in the field. Superior in design and construction, Water Test is made of rugged VALOX® material which offers excellent protection from typical environmental conditions.
Water Test is designed with such simplicity that even non-technical users can operate it: fill the base of Water Test with the sample to be measured, press “RANGE” to select the mode and then simply read your measurement!
The rugged construction and simple operation make Water Test ideal for  water treatment analysis, wastewater tests, ecological studies, aquaculture and hydroponic applications.

  • Specifications

Range pH 0.0 to 14.0 pH
Range mV ±1000 mV
Range EC 0 to 1999 µS/cm
Range Temperature 0.0 to 60.0°C
Resolution pH 0.1 pH
Resolution mV 1 mV
Resolution EC 1 µS/cm
Resolution Temperature 0.1°C
Accuracy pH ±0.2 pH
Accuracy mV ±5 mV
Accuracy EC ±2% F.S.
Accuracy Temperature ±1°C
Calibration pH manual, 2 points
Calibration mV factory calibrated
Calibration EC manual, 1 point
Calibration Temperature factory calibrated
Battery Type / Life  3 x 1.5V / approx. 200 hours of continuous use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions  190 x 85 x 85 mm (7.5 x 3.3 x 3.3 “)
Weight  260 g (9.2 oz.)

  • Accessories

Solutions
HI 7004M  4.01 pH Buffer Solution
HI 7007M  7.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7010M  10.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7020M  ORP Test Solution at 200/275 mV (@20°C)
1 x 230 mL bottle
HI 7031M  1413 µS/cm EC Solution, 230 mL Bottle
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7091M  Reducing Pretreatment Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7092M  Oxidizing Pretreatment Solution
1 x 230 mL bottle

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us