อุปกรณ์วัด Multiparameter (pH/TDS/Temperature Monitor)

อุปกรณ์วัด Multiparameter (pHTDSTemperature Monitor)

HI 981504

pH/TDS/Temperature Monitor

Set-up is simple. Install the HI 981504 near the sample to be tested, plug the indicator in and immerse the probes. pH, TDS and temperature measurements will be simultaneously displayed on three backlit LCDs.
Users can easily select the temperature unit (°C or °F) on the back panel.
The HI 1286 gel-filled pH electrode is provided with a waterproof sleeve to protect the BNC connector. The unique design of the electrode provides longer life in aggressive solutions. The HI 7634 TDS probe is easy to clean and requires little maintenance. Measurements are accurate and the meter can be calibrated at one or two points for pH and at a single point for TDS. Temperature is factory calibrated.

  • Specifications

Range pH 0.0 to 14.0 pH
TDS 0 to 1990 ppm
Temperature -10.0 to 60.0°C / -14.0 to 140.0°F
Resolution pH 0.1 pH
TDS 10 ppm
Temperature 0.1°C / 0.1°F
Accuracy
@ 20°C pH ±0.2 pH
TDS ±2%
Temperature ±0.3°C / ±0.5°F
Calibration pH manual two points through trimmers
TDS manual one point through trimmer
TDS Factor HI 981504/5 0.5
HI 981504/7 0.7
Probes pH HI 1286 PEI body pH electrode with 2 m (6.6’) cable (included)
TDS HI 7634 TDS probe (fixed)
Temperature stainless steel with 2 m cable (fixed)
Temperature
Compensation  automatic, 5 to 50°C (41 to 122°F), for TDS readings only
Power Supply  12 VDC adapter (included)
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); 95% RH
Dimensions/Weight  160 x 110 x 35 mm (6.3 x 4.3 x 1.4”)/560 g (1.2 lbs.)

  • Accessories

Electrodes
HI 1286  Spare pH Electrode for pH Indicators
Solutions
HI 70004P  4.01 pH Buffer Solution, (25) 20 mL
HI 70007P  7.01 pH Buffer Solution
(25) 20 mL sachets
HI 70032P  1382 mg/L (ppm) TDS Solution, (25) 20 mL Sachets
HI 70442P  1500 mg/L (ppm) TDS Solution, (25) 20 mL Sachets
HI 70300M  Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M  General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle
Accessories
HI 731326  Screwdriver for Calibration

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us