อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Pulp and Paper Mills

Multiparameter Photometer for Pulp and Paper Mills

Water is an indispensable medium for all stages of paper production. It is used for suspending and swelling, transport, the dissolution and the rebuilding of fiber bondings and more.

Due to shrinking water resources, and subsequently, rising costs of available water supplies, more stringent environmental legislation has been put in place, strictly regulating industrial water consumption.  Amongst the many industries effected, pulp and paper mills have imposed a trend towards less water consumption. This requires precise monitoring of chemicals and water supplies.

HI 83210 is a multiparameter bench meter that measures twelve methods essential for paper production. It has four channels allowing for a wide range of tests.

The optical system of HI 83210 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83210 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process.  This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) Aluminon HI 93712-01
Chlorine Dioxide 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) Chlorophenol Red HI 93738-01
Chlorine, Free 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) DPD HI 93701-01
Chlorine, Total 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) DPD HI 93711-01
Color of Water 0 to 500 PCU Platinum Cobalt
Oxygen,
Dissolved
0.0 to 10.0 mg/L (ppm) Winkler HI 93732-01
pH 6.5 to 8.5 pH Phenol Red HI 93710-01
Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93717-01
Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) Ascorbic Acid HI 93713-01
Silica 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) Heteropoly blue HI 93705-01
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93737-01
Zinc 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zincon HI 93731-01
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93712-01 Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93712-03 Aluminium, Aluminon Method (300 Tests)
HI 93738-01 Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (100 Tests)
HI 93738-03 Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (300 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93732-01 Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93732-03 Reagents for 300 tests (DO)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93717-03 Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93713-03 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93705-01 Silica (100 Tests)
HI 93705-03 Silica (300 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93737-03 Silver, Pan Method (300 Tests)
HI 93731-01 Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93731-03 Zinc, Zincon Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us