อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Power Plant Utilities

Multiparameter Photometer for Power Plant Utilities

Ammonia levels are often tested in boiler feedwater and industrial waste. Chlorine is used to sanitize cooling towers and industrial equipment. Copper is often added to water to hinder growth of plankton and algae. Hydrazine has bactericidal properties and scavenges oxygen. Molybdenum is used as a corrosion inhibitor in cooling towers while phosphate can enter water streams due to boiler blow-downs and is added to reduce scaling. Silica, on the other hand, can be a major source of scaling while Silver is a toxic pollutant and needs to be monitored in effluents.

HI 83212 is a multiparameter bench meter that measures thirteen methods essential for power plant utilities.  It has four channels allowing for a wide range of tests.

The optical system of HI 83212 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83212 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process.  This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93700-01
Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93700-01
Chlorine, Free 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) DPD HI 93701-01
Chlorine, Total 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) DPD HI 93711-01
Copper HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Bicinchoninate HI 93702-01
Copper LR 0 to 1000 µg/L Bicinchoninate HI 95747-01
Hydrazine 0 to 400 µg/L p-Dimethylamino-
benzaldehyde
HI 93704-01
Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) Mercaptoacetic Acid HI 93730-01
Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93717-01
Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) Ascorbic Acid HI 93713-01
Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Silica 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) Heteropoly blue HI 93705-01
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93737-01

 

  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93700-01 Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93704-01 Hydrazine (100 Tests)
HI 93730-01 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93715-03 Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93700-03 Ammonia LR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 95747-03 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (300 Tests)
HI 93704-03 Hydrazine (300 Tests)
HI 93730-03 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (300 Tests)
HI 93717-03 Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93713-03 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93706-03 Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93737-03 Silver, Pan Method (300 Tests)
HI 93702-03 Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us