อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Pools and Spas, Advanced

Multiparameter Photometer for Pools and Spas, Advanced

Around the world, swimming pool and spa facilities welcome dozens, even hundreds of people on a daily basis.  A basic necessity of pool water treatment is to maintain the water in a safe and pleasant condition for the bathers.

In order to achieve ideal water conditions, swimming pool water requires testing on a daily and sometimes hourly basis for disinfection of residuals and maintaining pH levels. Equally important, calcium hardness and alkalinity levels should be monitored weekly to ensure the pool water is well balanced, thus to avoid corrosion and scale formation.

HI 83226 is a multiparameter bench meter that measures nine parameters essential for advanced pool and spa water analysis.

The optical system of HI 83226 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83226 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process.  This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Alkalinity 0 to 500 mg/L (as CaCO3) Bromocresol green HI 93755-01
Bromine 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) DPD HI 93716-01
Chlorine, Free 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) DPD HI 93701-01
Chlorine, Total 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) DPD HI 93711-01
Copper, Free 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Bicinchoninate HI 93702-01
Copper, Total 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Bicinchoninate HI 93702T-01
Cyanuric Acid 20 to 200 mg/L (ppm) Turbidimetric HI 93721-01
Hardness, Calcium 0 to 500 mg/L (as CaCO3) Calmagite HI 93756-01
Iron 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Phenantroline HI 93721-01
Ozone 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) DPD HI 93757-01
pH 6.5 to 8.5 pH Phenol Red HI 93710-01
  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93755-01 Alkalinity, Colorimetric Method (100 Tests)
HI 93755-03 Alkalinity, Colorimetric Method (300 Tests)
HI 93716-01 Bromine, DPD Method (100 Tests)
HI 93716-03 Bromine, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702-03 Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 93702T-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702T-03 Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 93722-01 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93722-03 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (300 Tests)
HI 93720-01 Hardness Calcium, Calmagite Method (100 Tests)
HI 93720-03 Hardness Calcium, Calmagite Method (300 Tests)
HI 93721-01 Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93721-03 Iron HR, Phenanthroline Method (300 Tests)
HI 93757-01 Ozone, DPD Method (100 Tests)
HI 93757-03 Ozone, DPD Method (300 Tests)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us