อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Industrial Wastewater

Multiparameter Photometer for Industrial Wastewater

Pollution and excessive use seriously compromise the availability of fresh water around the world. In order to reduce the impact of industrial operators, there are numerous processes that can be used to clean up the wastewaters depending on the type and extent of contamination. Most wastewater is treated at an industrial scale at wastewater treatment plants, which may include physical, chemical and biological treatment processes.

The quality of wastewater which can be discharged by industrial users is strictly limited by regulations.

HI 83207 is a multiparameter bench meter that measures twenty methods essential for industrial wastewater analysis. It has four channels to allow a wide range of tests.

The optical system of HI 83207 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83207 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process. This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) Aluminon HI 93712-01
Chlorine, Free 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) DPD HI 93701-01
Chlorine, Total 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) DPD HI 93711-01
Color of Water 0 to 500 PCU Platinum Cobalt
Copper HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) Bicinchoninate HI 93702-01
Copper LR 0 to 1000 µg/L Bicinchoninate HI 95747-01
Fluoride 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) SPADNS HI 93729-01
Manganese HR 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) Periodate HI 93709-01
Manganese LR 0 to 300 µg/L PAN HI 93748-01
Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) Mercaptoacetic Acid HI 93730-01
Nickel HR 0.00 to 7.00 g/L Photometric HI 93726-01
Nickel LR 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93740-01
Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Cadmium Reduction HI 93728-01
Oxygen,
Dissolved
0.0 to 10.0 mg/L (ppm) Winkler HI 93732-01
pH 6.5 to 8.5 pH Phenol Red HI 93710-01
Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93717-01
Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) Ascorbic Acid HI 93713-01
Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93737-01
Zinc 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Zincon HI 93731-01

 

  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
HI 93726-03 Nickel HR, Photometric Method (300 Tests)
Reagents & Standards
HI 93740-01 Nickel LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93740-03 Nickel LR, PAN Method (150 Tests)
HI 93728-01 Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03 Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93732-01 Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93732-03 Reagents for 300 tests (DO)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93717-03 Phosphate HR, Amino Acid Method (300 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93713-03 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (300 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93706-03 Phosphorous, amino acid method (300 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93737-03 Silver, Pan Method (300 Tests)
HI 93731-01 Zinc, Zincon Method (100 Tests)
HI 93731-03 Zinc, Zincon Method (300 Tests)
HI 93712-01 Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93712-03 Aluminium, Aluminon Method (300 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 93702-03 Copper HR, bicichoninate acid method (300 Tests)
HI 95747-01 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 95747-03 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (300 Tests)
HI 93729-01 Fluoride LR, SPADNS Method (100 Tests)
HI 93729-03 Fluoride LR, SPADNS Method (300 Tests)
HI 93709-01 Manganese HR, periodate method (100 Tests)
HI 93709-03 Manganese HR, periodate method (300 Tests)
HI 93748-01 Manganese LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93748-03 Manganese LR, PAN Method (300 Tests)
HI 93730-01 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93730-03 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (300 Tests)
HI 93726-01 Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us