อุปกรณ์วัด Multiparameter Photometer for Environmental Analysis

Multiparameter Photometer for Environmental Analysis

HI 83218 is a multiparameter bench meter that measures five parameters essential for environmental analysis. It has three channels allowing for a wide range of tests.

The HI 83218 is designed to be simple to use and offer high accuracy measurements at a low cost per test. In order to improve resolution and cover a wider range, there are dual scales for ammonia, chromium and nitrite.

The optical system of HI 83218 is based on special subminiature tungsten lamps and narrow-band interference filters to guarantee both high performance and reliable results.

HI 83218 has a powerful interactive user support that assists the user during the analysis process. A full tutorial is available in the Setup Menu, and the Help Menu provides assistance for every step in the measurement process. This meter can be connected to a PC via a USB cable, where the data can be managed with optional HI 92000 Windows® compatible software.

  • Specifications
Light Source up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters.
Light Detector silicon photocell
Power Supply external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33″)
Weight 0.9 Kg (2 lbs.)

Multi Parameter Specifications

Parameter Range Method Reagent Code
Ammonia HR 0.0 to 50.0 mg/L (ppm) Nessler HI 93733-01
Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Chromium VI HR 0 to 1000 µg/L Diphenylcarbohydrazide HI 93723-01
Chromium VI LR 0 to 300 µg/L Diphenylcarbohydrazide HI 93749-01
Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) Cadmium Reduction HI 93728-01
Nitrite HR 0 to 150 mg/L (ppm) Ferrous Sulfate HI 93708-01
Nitrite LR 0.00 to 1.15 mg/L (ppm) Diazotization HI 93707-01
Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) Amino Acid HI 93706-01
  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 93703-55 Active Carbon
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325W Cap Set for Glass Cuvettes
HI 740036P Plastic Beaker Set, 100 mL
HI 740143 Graduated Syringe Set (6), 1 mL
HI 740220 Glass Cylinder Set, 25 mL
HI 740225 Syringe, 60 mL
HI 740226 Graduated Syringe, 5 mL
HI 740227 Filter Assembly
HI 740228 Filter Set (25)
HI 740230 Demineralized Bottle, 230 mL
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
Reagents & Standards
HI 93733-01 Ammonia HR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93733-03 Ammonia HR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-03 Ammonia MR, Nessler Method (300 Tests)
HI 93723-01 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93723-03 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93749-01 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-03 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (300 Tests)
HI 93728-01 Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93728-03 Nitrate, Cadmium Reduction Method (300 Tests)
HI 93708-01 Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93708-03 Nitrite HR, ferrous sulphate method (300 Tests)
HI 93707-01 Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93707-03 Nitrite LR, diazotization method (300 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93706-03 Phosphorous, amino acid method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us