อุปกรณ์วัด Mini Controller (Mini Level Controller)

HI7871 Mini Level Controller

HI 7871

Mini Level Controller

HI 7871 mini level controller is for liquid level control over distances of up to 100 m (330’). This instrument is highly compact and will fit in tight spaces.

This easy to use controlles is ideal for nearly any liquid level application, such as industrial and municipal water treatment, nutrient tank control in farming, hydroponics, aquaculture applications and plating rinse baths.

HI 7871 features high and low level control.  This instrument is connected to a 2-wire transmitter (HI 7874), which is ideal for level monitoring in remote applications.

A complete liquid level measuring system requires:
•    A controller (HI 7871 or HI 7873)
•    A bar holder with amplifier circuitry (HI 7874)
•    A package of measuring bars (HI 731324)
•    An undecal connector (HI 7164)

Order Information:
HI 7871/115 (115V) is supplied with mounting brackets and instructions.
HI 7871/220 (220V) is supplied with mounting brackets and instructions.

 Specification

Transmission   max. 100 meters (330 feet)
Electrical Connection   HI 7164 undecal connector (not included)
Level Adjustment   high and low
Level Indication   high and low
Sensor Bars   3 (not included)
(HI 731324 pack of 5 pcs)
Transmitter   HI 7874 (not included)
Output Contact   1 relay (2A/250 Vac, 30 Vdc)
Power Supply   See Chart
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 85% non condensing
Dimensions   79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7’’)
Weight   250 g (8.8 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us