อุปกรณ์วัด Mini Controller (BL 983327 Conductivity Mini Controller Measuring in mS/cm)

BL983327 Conductivity Mini Controller Measuring in mS cm

BL 983327

Conductivity Mini Controller Measuring in mS/cm

  • Easy to handle
  • Fire retardant casing
  • Selectable overdose protection system
  • Splash resistant cover

BL 983327 is a panel mounted mini controller with an output relay that has been designed for easy, affordable installation in tight spaces—ideal for simple yet effective process control.

This instrument is provided with automatic compensation for variations in temperature. The probe (not included) is easy to clean and requires very little maintenance. The calibration is performed at one point, through a trimmer.

All wiring and connections to external devices are done through the terminals
on the rear panel. The multicolor LED continuously indicates if the controller is in measurement, dosing or alarm mode.

Users can choose automatic or manual dosing mode by a switch on the front panel. Manual control is particularly useful during maintenance operations because it permits operators to enable or disable the dosing relay according to need. To help prevent overdosing, the overtime control system advises users when the relay is active
too long.

Order Information:
BL 983327-0 (12 VDC) and BL 983327-1 ( 115/230V) are supplied with mounting brackets, transparent cover and instruction manual.

 Specification

Range   0.00 to 10.00 mS/cm
Resolution   0.01 mS/cm
Accuracy @ 25°C   ±2% F.S.
Probe   HI 7632-00 EC/TDS probe with internal temperature sensor and 2 m (6.6’) cable (not included)
Temperature Compensation   Automatic, 5 to 50°C (41 to 122°F) with ß = 2%/°C
Calibration   manual, with CAL trimmer
Dosing Relay   maximum 2A (fuse protected), 250 Vac, 30 VDC, contact close when measure > set point
Setpoint   adjustable from 0 to 10 mS/cm
Overtime   adjustable, typically from 5 to approx. 30 minutes
Power Supply   See Chart
Dimensions   79 x 49 x 95 mm (3.1 x 1.9 x 3.7’’)
Weight   See Chart

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us