อุปกรณ์วัด ISE (Tool for Potassium ISE in wine)

อุปกรณ์วัด ISE (Tool for Potassium ISE in wine)

HI 84181-02
Tool for Potassium ISE in wine

Potassium is the most abundant alkali metal between the minerals present in wines. Determine the exact quantity is important to control the formation of precipitates of potassium bitartrate, which is perfectly soluble in water (S = 5.7 g / l at 20 ° C), but not in water-alcohol solutions (10% vol. S = 2.9 g / l at 20 ° C). Following refrigeration processes and malolactic fermentation, the precipitation can occur in the form of crystals, which, whilst not affecting the quality of a wine, are not very pleasing. To avoid this, the wines are subjected to a treatment of cold stabilization and the addition of crystallization inhibitors, such as for example the acid Metatartaric. Knowing the values ​​of the potassium and tartaric acid, it is able to determine with a good approximation the degree of tartaric stability of the wine, and thus evaluate the danger of tartaric precipitation.

  • HI 84181-02 Specifications

Parameter
Scale from 0.0 to 5.0 g / l (ppt) K +
Resolution 0.1 g / l K +
Accuracy ± 5% of reading
ISE HI 61014 (ISE half-cell potassium sorbate),
HI 5315 (reference)
Temperature Probe HI 7662-T
Temperature Compensation Automatic from 0 to 80 ° C
Storing 50 samples
Method ISE, standard additions
Supply 220V/50Hz, 10 Vac
Terms of use From 0 to 50 ° C; RH up to 95%
Dimensions and weight 20.8 x 21.4 x 16.3 cm / 2.2 kg

  • Accessories HI 84181-02

HI 5315 Double junction reference electrode
HI 61014 ISE half-cell electrode for analysis of potassium in wine
HI 61014-51 Form for half-cell electrodes for analysis of potassium in wine
HI 700635P Cleaning Solution for wine industry (tartaric acid), 25 sachets of 20 ml
HI 700636P Cleaning Solution for wine industry (wine stains), 25 sachets of 20 ml
HI 70635L Cleaning Solution for wine industry (tartaric acid), 500 mL
HI 70636L Cleaning Solution for wine industry (wine stains), 500-mL bottle
HI 7093 Filling solution for ISE electrodes for analysis of potassium (4×30 ml)
HI 731316 Magnetic stir bar for wine titrator (5 pieces)
HI 731342 Micropipette fixed volume 2000 μl
HI 731352 2000 μl micropipette tip (4 pcs.)
HI 740036P 50 ml plastic beaker (10 pcs.)
HI 740143 Graduated syringe (6 pcs.)
HI 740144P Syringe tip (10 pcs.)
HI 740155 Plastic pipette for filling capillaries (20 pcs.)
HI 7662-T Temperature probe thermistor with white handle
HI 84181-0 ISA solution for the analysis of the potassium in the wine, bottle of 500 ml
HI 84181-1 Standard 1 for the analysis of the potassium in the wine, bottle of 500 ml
HI 84181-2 Standard 2 for the analysis of the potassium in the wine, 500 ml
HI 84181-20 Reagents for the analysis of the potassium in wine for HI 84181

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us