อุปกรณ์วัด ISE (Salinity and Sodium Content Measurement Meter)

อุปกรณ์วัด ISE (Salinity and Sodium Content Measurement Meter )

HI 931101

Salinity and Sodium Content Measurement Meter

HI 931101 uses the FC 300B combination sodium electrode (not included) to give you sodium readings from 15.0 mg/L to 60 g/L. The calibration process is automatic at 2 points, the first is at 2.3 g/L while the second can be either at 0.23 g/L (low range) or at 23.0 g/L (high range).
A separate temperature probe, HI 7662, provides temperature readings from -20 to 120°C.

  • Specifications

Range  NaCl
0.00 to 3.00 pNa
15.0 to 150.0 mg/L (ppm) Na
0.150 to 1.500 g/L Na
1.50 to 15.00 g/L Na
15.0 to 60.0 g/L Na  °C  -20.o to 120.0ºC (-4.0 to 248.0ºF)
Resolution  NaCl
0.01 pNa
0.1 mg/L Na
0.001 g/L Na
0.01 g/L Na
0.1 g/L Na  °C  0.1°C (0.1ºF)
Accuracy (@20°C)  NaCl  ±0.05 pNa; ±5% of reading (Na)
°C  ±0.2°C (±0.4ºF) (excluding probe error)
Calibration  automatic, one or two point at 0.23 g/L (HI 7087/HI 8087), 2.3 g/L (HI 7080/HI 8080), 23.0 g/L (HI 7086/HI 8086)
Temperature Compensation  fixed at 25°C (77°F)
Electrode  FC 300B glass body sodium ion electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable (not included)
Temperature Probe  HI 7662 stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (not included)
Input Impedance  1012 Ohm
Battery Type / Life  1.5V AAA (3) / approx. 200 hours of continuous use
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions  185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4’’)
Weight  300 g (10.6 oz.)

  • Accessories

Electrodes
FC 300B  Sodium ISE
Solutions  HI 7080L
Standard Solution at 2.3 g/L Na+
HI 7081L  Standard Solution at 30 g/L NaCl
HI 7083L  Standard Solution at 3.0 g/L NaCl
HI 7085L  Standard Solution at 0.3 g/L NaCl
HI 7086L  Standard Solution at 23 g/L Na+
HI 7087L  standard solution at 0.23 g/L Na+
HI 7090L  ISA Solution for Sodium ISE
Accessories
HI 76405  Electrode Holder with Steel Base
HI 721317  Rugged Carrying Case for Portable, Waterproof and Printing Meters
Probes
HI 7662  Stainless Steel Temperature Probe

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us