อุปกรณ์วัด ISE (Iodide Half-Cell ISE)

อุปกรณ์วัด ISE (Iodide Half-Cell ISE)

HI 4011

Iodide Half-Cell ISE

Iodide half-cell ISE

  • Specifications

Parameter  Iodide
Type  Solid-state; Half-cell
Measurement Range  1M to 1X 10-7M127000 to 0.01 ppm
Optimum pH Range  2 to 13
Temperature Range  0 to 80°C
Approximate Slope  -56
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  Epoxy
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications  Determination of free iodide ions in emulsified food samples (iodized table salt), plants and for titration

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us