อุปกรณ์วัด ISE (Fluoride Combination ISE)

อุปกรณ์วัด ISE (Fluoride Combination ISE)

HI 4110

Fluoride Combination ISE

Fluoride Combination ISE

  • Specifications

Parameter  Fluoride
Type  Solid-state; Combination
Measurement Range
1M to 1X 10-6M
Sat to 0.02 ppm
Optimum pH Range  5 to 8
Temperature Range  0 to 80°C
Approximate Slope  -56
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  PEI/epoxy
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications   Determination of free fluoride in potable water, soft drinks, wine, plants, emulsified food products, plating and pickling acids

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us