อุปกรณ์วัด ISE (Calcium Combination ISE)

อุปกรณ์วัด ISE (Calcium Combination ISE)

HI 4104

Calcium Combination ISE

Calcium Combination ISE

  • Specifications

Parameter  Calcium
Type  Polymer Membrane; Combination
Measurement Range
1M to 3X 10-6M
40080 to 0.12 ppm
Optimum pH Range  4 to 10
Temperature Range  0 to 40°C
Approximate Slope  +28
Body O.D.  12 mm
Insertion Length  120 mm
Body Material  PEI/PVC
Cable  1m coaxial
Connector  BNC
Possible Applications  determination of free calcium in beverages, water, and seawater

 Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us