อุปกรณ์วัด Iron, Low Range and Manganese Low Range Portable Photometer

Iron, Low Range and Manganese Low Range Portable Photometer

Neither iron nor manganese are considered dangerous, but high concentrations of these metals in water can create a bittersweet or astringent taste.

The presence of iron in supplied water is undesirable due to the staining effect on laundry and porcelain.

Manganese, in high concentrations, can produce corrosion and scaling in pipes, which is a serious industrial concern.

The solution for these applications is the HANNA HI 96742, a hand-held photometer to measure low range iron and manganese.

  • Specifications
Range Iron LR 0 to 1.60 mg/L (ppm)
Manganese LR 0 to 300 µg/L
Resolution Iron LR 0.01 mg/L
Manganese LR 1 µg/L
Accuracy @25°C Iron LR ±0.01 mg/L ±8% of reading
Manganese LR ±2 µg/L ±3% of reading
Light Source tungsten lamp
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Power Supply 9V battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder.
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method Iron LR adaptation of TPTZ method
Manganese LR adaptation of the 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol PAN method
  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
Reagents & Standards
HI 96746-11 CAL CHECK™ standard cuvettes (Fe LR)
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93746-03 Iron LR, TPTZ Method (300 Tests)
HI 93748-01 Manganese LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93748-03 Manganese LR, PAN Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us