อุปกรณ์วัด Free & Total Chlorine Portable Photometer

Free & Total Chlorine Portable Photometer

The HI 96724 measures the free and total chlorine content in water samples in the 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) range. The method is an adaptation of the USEPA Method 330.5 for wastewater, and Standard Method 4500-CL G for drinking water.

The HI 96724 incorporates an advanced optical system based on a special tungsten lamp and a narrow band interference filter that allows the most accurate and repeatable readings. The instrument is factory calibrated and the electronic and optical design minimizes the need of frequent calibration.

The meter uses an exclusive positive-locking system to ensure that the cuvette is in the same place every time it is placed into the measurement cell.

The cuvette has a very important role because it is an optical element and thus requires particular attention. It is important that both the measurement and calibration (zeroing) cuvettes, are optically identical to provide the same measuring conditions.

This photometer has been designed to be used with liquid reagents. Free and total chlorine parameters can be switched between depending on procedure and reagents.

  • Specifications
Range 0.00 to 5.00 mg/L of Cl2 (Free or Total)
Resolution 0.01 mg/L from 0.00 to 3.50 mg/L; 0.10 mg/L above 3.50 mg/L
Accuracy ±0.03 mg/L ±3% of reading @ 25°C
Light Source Tungsten lamp
Light Detector Silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Power Supply (1) 9V battery
Auto-off After 10 minutes of non-use in measuring mode; after 1 hour of non-use in calibration mode
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method Adaptation of the USEPA method 330.5 and Standard Method 4500-CL G

 

  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
Reagents & Standards
HI 93701-F Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 93701-T Chlorine, total, DPD Method (300 Tests)
HI 93711-D3 Chlorine, Total, DPD Method (600 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us