อุปกรณ์วัด Free and Total Chlorine, High Range Portable Photometer

Free and Total Chlorine, High Range Portable Photometer

Bleach/chlorine is the most cost effective disinfectant and is used extensively in dialysis clinics. Its use varies from light duty application in surface sanitation to heavy duty disinfection of medical devices or removal of microorganism infections in piping systems. The advantage of chlorine over peroxide type disinfectants is that chlorine not only is a strong oxidant, it also is capable of breaking tough chemical bounds found in cell walls or biofilms. Correct and effective use of bleach/chlorine requires understanding of the chemical nature of the disinfectant.

HI 96734 permits free and total chlorine analysis to monitor overchlorination through chloramine destruction.

The HI 96734 photometer uses an exclusive positive-locking system to ensure that the cuvette is in the same place every time it is placed into the measurement cell.

The cuvette has a very important role because it is an optical element and thus requires particular attention. It is important that both the measurement and calibration (zeroing) cuvettes, are optically identical to provide the same measuring conditions.

  • Specifications
Range Cl, Free 0.00 to 10.00 mg/L
Cl, Total 0.00 to 10.00 mg/L
Resolution 0.01 mg/L from 0.00 to 3.50 mg/L; 0.10 mg/L above 3.50 mg/L
Accuracy @25°C ±0.03 mg/L ±3% of reading @ 25°C; excluding dilution error
Light Source tungsten lamp
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Method adaptation of the USEPA method 330.5and Standard Method 4500-Cl G
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Power Supply 9V battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
  • Accessories
Reagents & Standards
HI 93734-01 Chlorine, Free and Total HR, DPD Method (100 Tests)
HI 93734-03 Chlorine, Free and Total HR, DPD Method (300 Tests)
HI 95734-11 Cal Check® Standard Cuvettes for HI 95734

 

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us