อุปกรณ์วัด Free and Total Chlorine and pH Portable Photometer

Free and Total Chlorine and pH Portable Photometer

 

HANNA has developed the HI 96710 to measure pH, free chlorine and total chlorine — three critical parameters to ensure good water quality.

  • Specifications
Range pH 6.5 to 8.5 pH
Cl, Free 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Cl, Total 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Resolution pH 0.1 pH
Cl, Free 0.01 mg/L
Cl, Total 0.01 mg/L
Accuracy @25°C pH ±0.1 pH
Cl, Free ±0.03 mg/L ±3% of reading
Cl, Total ±0.03 mg/L ±3% of reading
Light Source tungsten lamp
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Power Supply 9V battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method pH Phenol Red method
Chlorine adaptation of the EPA recommended DPD method 330.5

 

  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
Reagents & Standards
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 96710-11 CAL CHECK™ standard cuvettes(pH)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 96711-11 Cal Check® Standard cuvette for HI 96711
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us