อุปกรณ์วัด Control System (Flow-thru Monitoring ORP Electrode with BNC Connection and 3 m Cable)

อุปกรณ์วัด Control System (Flow-thru Monitoring ORP Electrode with BNC Connection and 3 m Cable)

HI 2001

Flow-thru Monitoring ORP Electrode with BNC Connection and 3 m Cable

Flow-thru monitoring ORP electrode with BNC connection and 3 m cable.

Specifically Built for Industrial Applications

•½” NPT external thread for in-line installation
•pH electrode with exclusive PTFE non-clogging membrane
•Double-junction technology
•PVDF body
•Models with built-in matching pin and amplifier
In order to reduce normal contamination coming from industrial use, these electrodes combine a polymer reference and double-junction technology. With this technology, no refilling is required and the electrode can be used in samples such as organic compounds, proteins and heavy metals. In addition, the pH electrodes use a unique annular PTFE junction that minimizes clogging. These industrial probes have a glass body electrode for use in aggressive chemicals and are easy to clean. A PEI protective sleeve gives the electrodes resistance against mechanical stress. Operating limits are -5 to 80°C (23 to 176°F) and pressure up to 6 bar (87 psi).
Both pH and ORP models are available, many of which include a built-in matching pin. Some models also feature a built-in amplifier, which allows for measurements to be taken far from the location of the instrument without requiring a transmitter.
HI 1000 and HI 2000 series incorporate a BNC connector that enables connection to any pH/ORP meter quick and easy; models with 3 or 5 meters (9.8 or 16 feet) cable are available.

  • Specifications

Junction  double, PTFE
Electrolyte  polymer
Temperature  -5 to 80°C
Max Pressure  6 bar (87 psi)
Connection  BNC
Cable  3 m

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us