อุปกรณ์วัด Control System (AmpHel General Purpose pH Electrode with PEI body and 5 m cable)

อุปกรณ์วัด Control System (AmpHel General Purpose pH Electrode with PEI body and 5 m cable)

HI 6291005

AmpHel General Purpose pH Electrode with PEI body and 5 m cable

AmpHel general purpose pH electrode with PEI body and 5 m cable.

•Strong signal up to 75 meters (246’)
•Low noise coaxial cables are no longer required
•Measurements in unclean samples and high humidity conditions
•Models with external replaceable battery, for longer electrode life
•Glass sensor for specific applications

Due to the high resistance of the glass membrane, conventional electrodes require a high impedance measurement system. Inadequate insulation of the connectors and cables result in erroneous readings due to leakage or noise. For conventional electrodes, the lead is therefore limited to typically less than 15-20 meters. HANNA AmpHel® electrodes incorporate a miniaturized amplifier which resolves most of the problems associated with high impedance signals. The amplifier circuitry is located right on top of the electrode and is completely sealed. As a result, a strong, low impedance signal is emitted and ordinary connectors with long unshielded cables can be used. This breakthrough technology provides a stable signal for industrial monitoring as well as a major saving in low noise coaxial cable costs. In some cases, the need for a transmitter is also eliminated, resulting in further cost reductions.
For those applications that have been proven particularly hostile to electrodes, HANNA  has developed four types of specialized glass. First is an extremely durable sensor glass for general purpose and industrial use. This glass can withstand the stress of daily use. The remaining types of electrode glass allow continuous monitoring in highly acidic solutions containing fluoride ions, as well as high or low temperature process streams, without significantly reducing the useful life of the electrode.
Electrode body material is glass or PEI, while the junction is cloth or PTFE.

  • Specifications

Body  PEI
Junction  cloth
Electrolyte  gel
Glass Type  general purpose
Temperature  -5 to 80°C
Max Pressure  3 bar
Connection  BNC
Cable  5 m
Cable  15 m
Battery  replaceable

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us