อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (TDS Meter with 0.7 TDS Conversion Factor)

HI 983301N-01

Gro’Chek TDS Meter
with 0.7 TDS Conversion Factor

  • Water resistant
  • Low maintenance probes
  • Hang right above the samples
  • Probes designed  for horticulture and hydroponics applications

This meter has been engineered with a host of features suited for the aggressive environments commonly found in agricultural applications. Housings and cable connections have been sealed against vapor and humidity.

This TDS meter comes with a probe specifically made for horticulture and hydroponics applications. The probe compensates for temperature variations automatically, is easy to clean, is very stable and needs little maintenance.

The 12 VDC power supply included with the meter eliminates low battery failures.

Order Information:
HI 983301N-01 (115V) and HI 983301N-02 (230V) is supplied with HI 7634 probe, 12 VDC adapter, 1500 ppm calibration solution (20 mL), calibration screwdriver and instructions.

 Specifications

Range   0 to 1990 ppm (mg/L)
Resolution   10 ppm
Accuracy   ±2% F.S.
Calibration   manual at 1 point, through trimmer
Temperature Compensation   automatic, 5 to 50°C (41 to 122°F) with ß=2%/°C
TDS Conversion Factor   0.7
Probe   HI 7634 (included)
Power Supply   12 Vdc power adapter (included)
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions   86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7″)
Weight   215 g (7.6 oz.)

 

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us