อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (TDS Meter Waterproof Aqua Dip)

HI 983310
TDS Meter Waterproof Aqua Dip

For quick and simple measures of TDS in all those places where it is very high percentage of moisture, HANNA offers Aqua Dip, pocket instrument that, using only two buttons, provides instant answers and accurate information about water samples that were analyzed.
This tool in fact indicates the measurement of Total Dissolved Solids in ppm and the temperature in ° C, and its use is very simple as adjusted by only two keys, one for switching on and off, and the other to pass from measurement TDS to measure temperature, or to activate the HOLD function. This last feature is very important in those working environments where you need to carry out routine checks on a lot of tanks and you should write down the values ​​read: then pressing the HOLD button for a few seconds the reading will be frozen on the display momentarily giving time operator to write it down comfortably.
Aqua Dip is carefully calibrated at the factory, the measurements are automatically compensated up to 60 ° C with a reference temperature of 25 ° C and works with AAA alkaline batteries. Finally, the total protection against moisture makes it ideal for field analysis.

 Specifications

TDS    0 to 1999 ppm
Resolution TDS    1 ppm
Accuracy TDS (at 20 ° C)    ± 2% FS
Scale temperature    0.0 to 60.0 ° C
Temperature resolution    0.1 ° C
Accuracy at 20 ° C temperature    ± 0.5 ° C
Factor EC / TDS    0.5
Temperature Compensation    Automatic from 0.0 to 60.0 ° C, ß 2% / ° C
Supply    2 batteries of type AAA 1.5V; 1000 hours of continuous use
Terms of use    from 0 to 50 ° C; RH 100%
Dimensions and weight    94 x 38 x 440 mm, 200 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us