อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Research Grade Conductivity/TDS Meter with USP)

HI 4321

Research Grade Conductivity/TDS Meter with USP
EC/TDS/Resistivity/Salinity and Temperature

 • EC, resistivity, TDS and salinity ranges
 • Extended range from 0.001 µS/cm to 1000 mS/cm
 • Ready to perform all three stages of USP <645> method required for conductivity measurement of pure and ultra pure water
 • Three salinity scales: practical salinity, natural sea water, percent
 • Linear and natural water temperature compensation, no compensation for actual conductivity
 • Fully customizable
 • Large log memory with different logging methods

HI 4321 is a research-grade EC/Resistivity/TDS/Salinity benchtop meter with a large, color, graphic LCD with backlight, capable of millesimal measuring resolution of conductivity with an extended range from 0.001 µS/cm to 1 S/cm.

Conductivity is fully customizable and include: temperature compensation coefficient, temperature reference, selectable compensation method, linear, natural water and no compensation, adjustable cell constant and TDS factor.

All ranges of conductivity, resistivity and TDS feature autorange or users can select the unit to measure manually. Three salinity scales are available: natural sea water, practical salinity and %.

HI 4321 can be used to perform all 3 stages of USP <645> method required for conductivity measurement of pure and ultra pure water. The instrument provides clear directions on how to perform each testing stage and automatically monitors the temperature, conductivity and stability during testing and determines whether a sample is within USP limits.

This instrument is equipped with auto standard recognition and can support custom calibration solutions. Up to a four point calibration can be obtained for enhanced accuracy over an extended measuring range.

The enhanced warning system is in place to alert users when measuring outside the calibration range. This system will also remind the user when a new calibration is due.

Features also include real-time graphic displays and on-screen GLP data. Fully customizable instrument and parameters via setup screens. On-board contextual help can be accessed from any mode simply by pressing the HELP button.

Up to 10 profiles can be saved and recalled eliminating the need to reconfigure each time when a different electrode is used.

Three selectable logging modes are available: Automatic, Manual and AutoHold logging. Up to 100 logging lots with 10,000 records per lot can be stored for automatic or manual modes along with up to 200 USP reports.

All features are available in English, Italian, Portuguese and Spanish. Connect to a PC via the USB or RS232 ports, with the use of HI 92000 Windows® compatible software.

Order Information:
HI 4321-01 (115V) and HI 4321-02 (230V) are supplied with HI 76312 conductivity probe, HI 76404N electrode holder, 12 VDC power adapter and instructions.

 • Specifications
Range EC 0.000 to 9.999 µS/cm; 10.00 to 99.99 µS/cm; 100.0 to 999.9 µS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000 mS/cm (actual EC)
  Resistivity 1.0 to 99.9 Ohms x cm; 100 to 999 Ohms x cm; 1.00 to 9.99 kOhms x cm; 10.0 to 99.9 kOhms x cm; 100 to 999 kOhms x cm; 1.00 to 9.99 MOhms x cm; 10.0 to 100.0 MOhms x cm
  TDS 0.000 to 9.999 ppm; 10.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt; 10.00 to 99.99 ppt; 100.0 to 400.0 ppt actual TDS (with 1.00 factor)
  Salinity practical scale: 0.00 to 42.00 psu; natural sea water scale: 0.00 to 80.00 ppt; percent scale: 0.0 to 400.0%
  Temperature -20.0 to 120°C; -4.0 to 248.0°F; 253.15 to 393.15K
Resolution EC 0.001 µS/cm; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
  Resistivity 0.1 Ohms x cm; 1 Ohms x cm; 0.01 kOhms x cm; 0.1 kOhms x cm; 1 kOhms x cm; 0.01 MOhms x cm; 0.1 MOhms x cm
  TDS 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt
  Salinity 0.01 for practical scale/natural sea water scale; 0.1% for percent scale
  Temperature 0.1°C; 0.1°F; 0.1K
Accuracy EC ±1% of reading (±0.01 µS/cm)
  Resistivity ±2% of reading (±1 Ohm x cm)
  TDS ±1% of reading (±0.01 ppm)
  Salinity ±1% of reading
  Temperature ±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K (excluding probe error)
Calibration EC auto standard recognition, custom calibration solution/four point calibration
  Salinity percent scale—one point (with HI 7037 standard)
  Temperature three points
Temperature
Compensation
  linear and non-linear (natural water)
TDS Factor   0.40 to 1.00
EC Probe   HI 76312 platinum, four ring conductivity/TDS probe with internal temperature sensor and 1 m (3.3’) cable (included)
Temperature
Probe
  HI 7662-T stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (included)
Logging Record 100 lots with 10,000 record/lot
  Interval settable between one and max log time
  Type automatic, log on demand, AutoHold
Replatinization   yes
Display   240 x 320 dot-matrix color LCD with on-screen help, graphing, language selection and custom configuration
PC Connection   RS232, USB
Power Supply   12 VDC adapter (included)
Environment   0-50ºC (32 to 122ºF) (273 to 323K) RH max 95% non-condensing
Dimensions   160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”)
Weight   1.2 Kg (2.6 lbs.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us