อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Primo 1 TDS Tester with 1 mg/L resolution)

Primo 1

TDS Tester
with 1 mg/L resolution

  • Direct cable connection
  • Automatic calibration
  • Automatic Temperature Compensation

The Primo series of testers provide a fast and dependable way to measure the total dissolved solids or conductivity in your water samples. It is ideally suited for the rigorous demands of water quality professionals. Many professionals use the cabled version of the Primo when demonstrating the before and after results of conditioning and filtration systems.

Temperature is compensated automatically to ensure the readings are consistent to the standard or reference temperature.

Operating and routine maintenance has never been easier. Primo uses a single button at the top of the meter. Press it once and the meter is powered and ready for use. Press and hold the button for a few seconds and Primo automatically enters calibration mode. Simply open a sachet of calibration solution, dip the probe in, and within seconds the meter recognizes the calibration solution and calibrates itself!

Order Information:
Primo 1 with 1 m (3.3’) cable connection is supplied with batteries and instructions.

  • Specifications
Range   0 to 1999 ppm (mg/L)
Resolution   1 ppm (mg/L)
Accuracy   ±2% F.S.
Calibration Solution   HI 70032P
Calibration   automatic, at 1382 ppm
Temperature Compensation   Automatic, 0 to 60°C (32 to 140°F), ß=2%/°C
Battery Type / Life   2 x 1.5V / approx. 200 hours; auto-off after 5 minutes of non-use
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   66 x 50 x 25 mm (2.6 x 2.0 x 1.0″) – meter only
Weight   115 g (4.1 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us