อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (pNa tester for the efficiency of the resins in the softening plants)

HI 98202
pNa tester for the efficiency of the resins in the softening plants

HI 98202 (PNA) is a tool pocket and economic for the control of plant water softening.
fact with pNa is possible to determine the efficiency of ion exchange resins used in this type of installations by means of the measurement of ion concentration sodium (Na + ) upstream and downstream of the plant. Consequently, the operator can determine with certainty and precision the moment when it is necessary to replace the exhausted resin. To measure the concentration of sodium ions using a pNa sensitive glass electrode.
When you know the concentrations of specific chemical substances in a solution containing sodium (eg caustic soda or hypochlorite), it is also possible to relate the readings of PNA with concentrations of other specific substances in the solution.
pNa is robust and ergonomic design, suitable for field measurements. It is powered by standard batteries and is calibrated manually to ensure the accuracy of the measurements.

 Specifications

Scale Ion Selective    pNa: 0.0 to 3.0 (23 to 0023 g / l Na + )
Resolution Ion Selective    pNa: 0.1
Accuracy selective ions (at 20 ° C)    pNa: ± 0.2
ISE calibration    manual, 1 point
Supply    4 x 1.5V / approx 800 hours of continuous use
Terms of use    from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight    175 x 41 x 23 mm / 95 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us