อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (pH & TDS Continuous Indicator)

HI 981404N-01

pH & TDS Continuous Indicator 

  • Two parameters with a single instrument
  • Advanced electrode technology
  • Simple operation and maintenance
  • Supplied complete and ready to use

HI 981404N-01 is ideal for agricultural, horticultural and hydroponics applications where pH and TDS levels need to be continuously monitored for optimal plant growth. This instrument continuously monitors and displays the values of a solution on an easy to read set of LCD’s.

The HI 1286 gel filled pH electrode is replaceable and the BNC connector is protected behind a waterproof sleeve. The unique design of the electrode guarantees greater clogging resistance in fertilizer solutions with high concentrations of phosphate, nitrate, etc. TDS measurements are performed using the 4-4-2 conversion factor of 0.7 so you do not need to convert the readings.

This model is equipped with a grounding bar to ensure highly accurate pH readings and longer electrode life.

The HI 981404N-01 is compact and easy to install and use making it ideal for all continuous monitoring applications.

Order Information:
HI 981404N-01 (115V) and HI 981404N-02 (230V) are supplied complete with HI 1286 pH electrode, HI 7634 TDS probe, HI 1283 grounding bar, calibration solutions, screwdriver for calibration, 12 VDC adapter and instructions.

 Specifications

Range pH 0.0 to 14.0 pH
  TDS 0 to 1990 mg/L (ppm)
Resolution pH 0.1 pH
  TDS 10 mg/L (ppm)
Accuracy @ 20°C pH ±0.2 pH
  TDS ±2% F.S.
Calibration pH manual at one or two points
  TDS manual at one point
Temperature
Compensation
  automatic from 5 to 50°C (41 to 122°F) (TDS only)
TDS Conversion Factor   0.7 ppm = 1 µS/cm
Probes   HI 1286 interchangeable pH electrode (included), HI 7634 TDS probe (fixed), HI 1283 grounding bar with 2 m (6.6’) cable (included)
Power Supply   12 VDC adapter (included)
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F), RH 95%
Dimensions   165 x 110 x 35 mm (6.5 x 4.3 x 1.3”)
Weight   300 g (10.6 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us