อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Multi-Range Conductivity Meter for use in production and quality control)

HI 8633

Multi-Range Conductivity Meter
for use in production and quality control

  • Four ring potentiometric probe
  • On-screen operation guide
  • Multiple scales cover a wide range

HI 8633 is a conductivity meter that has been designed for use in areas of production and quality control.

This meter utilizes four ring potentiometric probes that offer greater versatility over typical amperometric designs. These rugged probes are made of PVC—ideal for indoor, as well as outdoor measurements.

Temperature compensation for HI 8633 is performed by manual adjustment.

Order Information:
HI 8633 is supplied with HI 76301D conductivity probe, 12880 µS/cm HI 70030 calibration solution sachets (5), calibration screwdriver, battery, instructions and rugged carrying case.

  • Specifications
Range   0.0 to 199.9 µS/cm;
0 to 1999 µS/cm;
0.00 to 19.99 mS/cm;
0.0 to 199.9 mS/cm
Resolution   0.1 µS/cm;
1 µS/cm;
0.01 mS/cm;
0.1 mS/cm
Accuracy @ 20°C   ±1% F.S. (excluding probe error)
Calibration   manual, one point
Temperature
Compensation
  manual, 0 to 50°C (32 to 122°F) with ß=2%/°C
Probe   HI 76301D four ring conductivity probe with DIN connector and 1 m (3.3’) cable (included)
Battery Type / Life   9V / approximately 100 hours of continuous use
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions   145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4’’)
Weight   230 g (8.1 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us