อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Meter EC / TDS / T Waterproof Aqua Dip)

HI 983311
Meter EC / TDS / T Waterproof Aqua Dip

For quick and simple measures conductivity in all those places where it is very high percentage of moisture, HANNA offers Aqua Dip, pocket instrument that, using only two buttons, provides instant answers and accurate information about water samples that you are analyzing. This tool in fact indicates the extent of EC, TDS and temperature; its use is very simple as adjusted by only two keys, one for switching on and off, and the other to pass from TDS measurement to measure temperature, or for activate the HOLD function. This last feature is very important in those working environments where you need to carry out routine checks on a lot of tanks and you should write down the values ​​read: then pressing the HOLD button for a few seconds the reading will be frozen on the display momentarily giving time operator to write it down comfortably. 
Aqua Dip is carefully calibrated at the factory, the measurements are automatically compensated up to 60 ° C with a reference temperature of 25 ° C and works with AAA alkaline batteries. E ‘equipped with an auto-off after 8 minutes of non-use and control of the level of the batteries that prevents effetture wrong measurements. Finally, the total protection against moisture makes it ideal for field analysis.

 Specifications

 Range EC    from 0 to 3999 mS / cm
TDS    from 0 to 2000 ppm
Scale temperature    0.0 to 60.0 ° C
Resolution EC    1 mS / cm
Resolution TDS    1 ppm
Temperature resolution    0.1 ° C
Accuracy EC (at 20 ° C)    ± 2% FS
Accuracy TDS (at 20 ° C)    ± 2% FS
Accuracy at 20 ° C temperature    ± 0.5 ° C
Factor EC / TDS    0.5 or 0.7 (two options available on request)
Temperature Compensation    automatic, with ß = 2.1% / ° C
Terms of use    from 0 to 50 ° C; RH max 100%
Supply    2 x 1.5V AAA / approximately 180 hours of continuous use, auto-off after 8 minutes of inactivity
Dimensions and weight    93 x 38 x 440 mm, 200 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us