อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (EC/TDS/NaCl/°C Meter with PC Connectivity)

HI 98360

EC/TDS/NaCl/°C Meter
with PC Connectivity

 • Autoranging, manual ranging and range lock
 • Four ring probe design
 • Automatic, manual and no Temperature Compensation
 • Auto endpoint; Automatically freezes stable readings on the LCD display
 • GLP features
 • BEPS (Battery Error Prevention System) alerts the user in the event that low battery power could adversely affect readings
 • On-screen user guides
 • Backlit display
 • Logging of up to 500 records
 • % Battery displayed on startup
 • USB port for PC compatibility

HI 98360 is a handheld conductivity/TDS/salinity/temperature meter. Users are provided with a series of diagnostic features and messages on the LCD which guide the user through calibration, operation and troubleshooting.

Conductivity and TDS measurement parameters are selectable such as: cell constant range from 0.500 to 1.700, temperature coefficient from 0.00 to 6.00%/ºC, temperature reference from 20 to 25ºC and a selectable TDS factor of 0.40 to 0.80.

This instrument utilizes the four ring HI 76309/1.5 conductivity probe with internal temperature sensor. The four ring design offers accurate readings over all the conductivity range with immunity to polarization and falling that occurs on long term use of amperometric probes.

The autoranging feature of the EC and TDS modes automatically sets the meter to the scale with the highest possible resolution. The auto endpoint feature automatically freezes the display once a stable reading is reached.

The HI 98360 includes data logging (up to 500 records) and a USB port for data transfer to a computer.

Order Information:
HI 98360 is supplied with HI 76309/1.5 conductivity probe, batteries, instructions and rugged carrying case.

 • Specifications
Range EC 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (actual EC)
  TDS 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1.50 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L (ppt) (actual TDS) with 0.80 conversion factor
  NaCl 0.0 to 400.0%
  Temperature –20.0 to 120.0 ºC (-4.0 to 248.0ºF)
Resolution EC 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
  TDS 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 1 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt)
  NaCl 0.1%
  Temperature 0.1°C
Accuracy EC ±0.5% of reading
  TDS ±0.5% of reading
  NaCl ±0.5% of reading
  Temperature ±0.2°C (excluding probe error)
Calibration EC automatic, one point with six memorized values (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm)
  NaCl one point with HI 7037 calibration solution
  Temperature two point, at 0 and 50°C (32 and 122°F)
Temperature
Compensation
  automatic or manual from –20.0 to 120.0 ºC (-4.0 to 248.0ºF) (can be disabled for measuring conductivity)
Temperature
Coefficient
  selectable from 0.00 to 6.00%/ºC (EC and TDS only); default value is 1.90%/ºC
TDS Conversion Factor   selectable from 0.40 to 0.80 (default value is 0.50)
Data Logging   log on demand, up to 500 samples
Probe   HI 76309/1.5 four ring conductivity probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1.5 m (4.9’) cable
Power Supply   1.5V AAA batteries (3) /approximately 200 hours of continuous use without backlight (50 hours with backlight on); auto-off after 5, 10, 20 and 60 minutes (can be disabled)
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95%
Dimensions   185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)
Weight   300 g (10.6 oz)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us