อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (DiST®7 Sample Cell EC/TDS Tester low range measurement)

HI 98323

DiST®7 Sample Cell EC/TDS Tester
low range measurement 

 • Multiple ranges
 • Automatic calibration
 • Automatic Temperature Compensation
 • HOLD function
 • BEPS (Battery Error Prevention System)
 • Battery % on Startup

DiST® 7 is a handheld meter from HANNA that is designed for quick and easy EC, TDS and temperature measurements with high accuracy. This waterproof instrument displays EC or TDS and temperature in either °C or °F.

This meter has been developed in direct response to users’ requests in water treatment, boilers, cooling towers, reverse osmosis and agricultural applications.
Rugged and easy to use, each feature an on-board sample cell with built-in funnel, digital readout, push button automatic calibration and Automatic Temperature Compensation. The EC/TDS conversion factor and temperature coefficient (β) are user adjustable for application specific measurements.

At startup DiST®7 performs a self-check and then display the battery level to ensure proper working conditions. Each unit has a stability indicator and HOLD function to prompt the user when to freeze the display and take a reading for easy and accurate recording.

Order Information:
HI 98323 (DiST®7) is supplied with calibration solution, batteries and instructions.

 • Specifications
Range EC 0 to 3999 µS/cm
  TDS 0 to 2000 ppm
  Temperature 0.0 to 60.0°C / 32 to 140.0°F
Resolution EC 1 µS/cm
  TDS 1 ppm
  Temperature 0.1°C / 0.1°F
Accuracy EC ±2% F.S.
  TDS ±2% F.S.
  Temperature ±0.5°C / ±1°F
Calibration   automatic, one point at 1413 µS/cm or 1382 mg/L (ppm)
TDS Conversion Factor   adjustable from 0.45 to 1.00
Temperature Compensation   Automatic, with ß adjustable from 0.0 to 2.4% / °C
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Battery Type / Life   1.5V AA (4) / approximately 2000 hours of continuous use; auto-off after 8 minutes of non-use
Dimensions   120 x 53 x 81 mm (4.7 x 2.1 x 3.2)
Weight   205 g (7.2 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us