อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (DiST®6 EC/TDS/Temperature Tester high range measurement)

HI 98312

DiST®6 EC/TDS/Temperature Tester
high range measurement

 • Waterproof and it floats!
 • High accuracy
 • Automatic calibration and temperature compensation
 • HOLD function
 • BEPS (Battery Error Prevention System)

When the original DiST® (Dissolved Solids Tester) was first introduced, conductivity and total dissolved solids measurements became easy and affordable. The DiST’s ease of use, in combination with its affordability made it the standard in EC and TDS measurement. HANNA continues the standard in EC and TDS testing with the DiST®6.

This tester includes features such as: a replaceable graphite electrode, adjustable TDS ratio, °C or °F measurement, Automatic Temperature Compensation (ATC) with adjustable β, battery level indicator, stability indicator, automatic shut-off and automatic calibration.

The graphite conductivity electrode provides greater accuracy because it resists contamination by salt deposits in the sample.

All of these features are packed in a floating, waterproof casing. This 3-in-1 tester is unmatched in EC/TDS/ temperature measurements.

Order Information:
HI 98312 (DiST 6) is supplied with HI 73311 EC/TDS probe, HI 73128 probe removal tool, batteries and instructions.

 • Specifications
Range EC 0.00 to 20.00 mS/cm
  TDS 0.00 to 10.00 ppt
  Temperature 0.0 to 60.0°C / 32 to 140.0°F
Resolution EC 0.01 mS/cm
  TDS 0.01 ppt
  Temperature 0.1°C / 0.1°F
Accuracy EC ±2% F.S.
  TDS ±2% F.S.
  Temperature ±0.5°C / ±1°F
Calibration   automatic, one point at 12.88 mS/cm or 6.44 g/L (ppt)
TDS Conversion Factor   adjustable from 0.45 to 1.00
Temperature Compensation   automatic, with ß adjustable from 0.0 to 2.4% / °C
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Battery Type / Life   4 x 1.5V with BEPS / approx. 100 hours of continuous use,
auto-off after 8 minutes of non-use
Dimensions   163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0″)
Weight   100 g (3.5 oz.)
Probe   HI 73311 replaceable EC/TDS graphite electrode (included)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us