อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Conductivity stick with 4-ring Technology and ATC, scale up to 19.99 mS / cm)

HI 98306
Conductivity stick with 4-ring Technology and ATC, scale up to 19.99 mS / cm

The need to have available methods of measurement of conductivity simple, accurate and reliable, have prompted Hanna to develop and design pocket instruments.
CONMET ® 2 uses for the measurement of conductivity in liquids a 4-ring potentiometric method. This type of innovative technology has enabled the CONMET ® to be more accurate and reliable than conventional amperometric instruments.
The 4-ring probe is constructed with a durable resin tube that contains 4 stainless steel rings, providing reliable measurements even in difficult conditions operational. Thanks to this, you get the readings also linear with dirty samples.
CONMET The ® uses probes that can be replaced easily.
All readings are automatically temperature compensated and the one-point calibration can be performed by turning the trimmer on the body of the instrument.
CONMET ® 2 has a scale from 0.00 to 19.99 mS / cm and is particularly suitable for the control of waste water and fertilizer.

 Specifications

Range EC    0.00 to 19.99 mS / cm
Resolution EC    0.01 mS / cm
Accuracy EC (at 20 ° C)    ± 2% FS
EC calibration    manual, 1 point
Temperature Compensation    Automatic from 0 to 50 ° C with ß = 1.9% ± 0.15% ° C, referred to 25 ° C
Conductivity probe    HI 3292 4-ring with internal temperature sensor (included)
Supply    4 x 1.5V / approx 150 hours of continuous use;
Terms of use    from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight    265 x 29 x 15 mm, 75 g

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us