อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Conductivity meter with automatic temperature compensation, analog and analog output)

HI 23151-02 Conductivity meter with automatic temperature compensation, analog and analog output

HI 23151 conductivity is a professional bench multiscale, combining precision, ease of use and convenience. And ‘ideal for any application laboratory, especially for teaching. The 4 scales covering every possible application, from deionized water to brine. Calibration manual, 1 point is accomplished by simply turning the knob on the front panel of the instrument.
All measurements in each scale are performed with a single 4-ring potentiometric probe with platinum. This type of probe technologically advanced it is easier to clean and resistant to corrosion and temperature compared to a conventional amperometric. In addition to the change does not require recalibration of the measuring scale.
HI 23151, thanks to built-in temperature sensor in the probe, automatically compensates for measures with adjustable factor.
This tool comes with glass probe, platinum rings and protective sheath of plastic material, suitable for applications even in very acidic or alkaline, and in extreme temperature conditions. Thanks to the analog output is also possible to connect to the instrument recorder.

 Specifications

Range EC    0.0 to 199.9 mS / cm, 0 to 1999 mS / cm 0.00 to 19.99 mS / cm, 0.0 to 199.9 mS / cm
Resolution EC    0.1 mS / cm, 1 mS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm
Accuracy EC (at 20 ° C)    ± 1% FS (excluding probe error)
Calibration    manual, 1 point
Conductivity probe    HI 76303 4-ring platinum sensor, temperature sensor, 1 m cable (included)
Temperature Compensation    Automatic from 0 to 50 ° C with ß adjustable from 0 to 2.5% / ° C
Analog Output    from 0 to 5 VDC, not isolated, for each scale
Supply    12 Vdc (power supply included)
Terms of use    from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight    235 x 222 x 109 mm / 1.3 kg

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us