อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Conductivity Meter for Demineralized Water)

HI 983304-01

Conductivity Meter for Demineralized Water

 • Specifically designed for demineralization and deionization applications
 • Water resistant enclosure
 • External 12 VDC power supply for continuous monitoring
 • Selectable setpoint and LED alarm
 • Automatic Temperature Compensation
 • Molded hook for easy installation

HI 983304-01 is specifically designed for use in demineralized and deionized water.

When placed at the output of any demineralization system, the visual alarm will be activated once the demineralizing equipment is exhausted. This exclusive feature will ensure maximum system efficiency with minimum investment. 

HI 983304-01 has a built-in 3½-digit LCD and alarm relay.

This meter is supplied with an HI 7631/2 direct 2-pin probe with 2 m (6.6′) cable and a ½” thread for flow-thru mounting. This probe is also equipped with a temperature sensor to automatically compensate measurements against temperature changes from 5 to 50°C (41 to 122°F).

When operating in the measurement mode, HI 983304-01’s red LED will alert the user as soon as the reading is 1 µS/cm over the setpoint.

Order Information:
HI 983304-01 (115V) and HI 983304-02 (230V) are supplied with HI 7631/2 EC/TDS probe, calibration screwdriver, 12 VDC adapter and instructions.

 Specifications

Range   0.00 to 19.99 µS/cm
Resolution   0.01 µS/cm
Accuracy   ±2% F.S.
Calibration   manual, 1 point through trimmer
Temperature Compensation   automatic, 5 to 50°C (41 to 122°F) with ß=2.4%/°C
Setpoint   1.00 to 5.00 µS/cm
Alarm   red LED (blinks when measurement differs from setpoint by:
±1.00 µS/cm
EC Probe   HI 7631/2 with 2 m (6.6′) cable and ½” thread
(included)
Power Supply   12 Vdc power adapter (included)
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions   86 x 110 x 43 mm (3.4 x 4.3 x 1.7″)
Weight   215 g (7.6 oz.)

 

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 •  

  >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

 • Scroll To Top

  Contact Us