อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (benchtop instrument for measuring EC and resistivity)

HI 2316-02 benchtop instrument for measuring EC and resistivity

HI 2316 is a benchtop instrument cluster for conductivity measurements (in 4 different scales) and resistivity.
To conductivity, calibration is a simple procedure to a point that you are working on a knob on the front panel.
probe supplied requires no recalibration when changing the scale reading. In addition, the conductivity probe, powered by 4-ring platinum, is equipped with a built in temperature sensor, which allows the automatic compensation of readings, with a coefficient adjustable from 0 to 2.5% through a knob on the front panel.
For measures resistivity, the instrument is calibrated at the factory and, if necessary, the calibration can be adjusted by adjusting a trimmer on the back panel.
The HI 3316D resistivity probe is easy to clean and requires little maintenance. Is also equipped with a temperature sensor that allows the automatic compensation of the readings, with a coefficient adjustable from 2 to more than 7%. Both probes use the same DIN connector on the rear panel of the instrument, which is able to automatically recognize the connected probe.

 Specifications

Range EC    0.0 to 199.9 mS / cm, 0 to 1999 mS / cm 0.00 to 19.99 mS / cm, 0.0 to 199.9 mS / cm
Resolution EC    0.1 mS / cm, 1 mS / cm, 0.01 mS / cm, 0.1 mS / cm
Accuracy EC (at 20 ° C)    ± 1% fs
Scale resistivity    from 0 to 19.90 MOhm • cm
Resolution resistivity    12:10 MOhm • cm
Precision resistivity    ± 2% FS
EC calibration    Manual, 1 point
Resistivity Calibration    Manual, 1 point
Temperature Compensation    Automatic from 0 to 50 ° C with coefficient manually adjustable
from 0 to 2.5% / ° C for EC and from 2 to 7% / ° C for resistivity
Probe    HI 76303 4-ring platinum for conductivity measurements; HI 3316D for resistivity measurements (included)
Supply    12 Vdc adapter (included)
Terms of use    from 0 to 50 ° C; RH max 95%
Dimensions and weight    235 x 222 x 109 mm / 1.3 kg

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us