อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Bench-Top EC and Resistivity Meter)

HI 2316

Bench-Top EC and Resistivity Meter

The HI 2316 Bench-Top EC and Resistivity Meter is a combination bench meter that can measure conductivity in four different ranges and resistivity for testing. The HI 2316 replaces HI 216 and features a larger, easy to read LCD, solution holders and an attractive redesigned case.

The HI 2316 utilizes a platinum four ring probe with a built-in temperature sensor that automatically compensates for temperature variations. The temperature coefficient can be adjusted from 0 to 2.5% by also using a knob on the front panel. 

For resistivity measurements, the meter is factory calibrated and if necessary, calibration can be adjusted. It also features a built-in temperature sensor for automatic temperature compensation and the temperature coefficient is user selectable from 2 to 7%. 

FEATURES/BENEFITS: 
* Specially designed resistivity probe
* ±2% F.s accuracy for resistivity
* Four ring platinum probe for EC
* ±1% F.s accuracy for EC
* Four measurement ranges plus resistivity
* Automatic probe recognition
* Manual calibration
* Automatic Temperature Compensation
* Large LCD
* Built-in Solution Holders

FEATURES IN DEPTH: 
Four ring probe – This allows for 1 probe to measure 4 ranges with no polarization effect.  It provides an increased accuracy (1% F.S.) over amperometric style meters.

Resistivity probe – This specially designed probe measures resistivity and contains an internal temperature sensor. 

Manual calibration – This simple to use feature allows the HI 2316 Bench-Top EC and Resistivity Meter to be calibrated to any value within the measurement ranges.  It is also less expensive than models with auto-calibration 
Automatic Temperature Compensation – This helps provide the HI 2316 with higher accuracy since EC and Resistivity measurements are very sensitive to temperature variations.

Large LCD – The new, larger LCD is bright and easy to read. 

Built-in Solution Holders – The HI 2316 has solution holders built into the casing.  This convenient feature saves space and prevents solutions from tipping over and spilling. 

Recessed Connector Bay – Protects connectors from liquids. 


PRIMARY APPLICATIONS:
 
* Municipal drinking water, environmental studies
* Water Treatment – Boiler/Cooling Tower water quality
* Agriculture – Fertilizer concentration
* Food processing – salt levels in food. (i.e. making pickles)
* High Purity Water
* Printing industry – fountain solutions
* Plating – Chemical concentration in plating baths

Electrodes 
HI 76303 Platinum 4-Ring Potentiometric Conductivity
Probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1 m (3.3′) cable
HI 3316D resistivity probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1 m (3.3′) cable

Solutions 
HI 5030-12 12880 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 5031-12 1413 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 5033-12 84 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 5034-12 80000 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 7035L 111800 µS/cm EC Solution (500ml)
HI 7039L 5000 µS/cm EC Solution (500ml)
HI 7061L Cleaning Solution (500ml)

Accessories 
HI 76404 Electrode Holder
HI 710005 Power Adapter, 115 Vac to 12 VDC, US Plug
HI 710006 Power Adapter, 230 Vac to 12 VDC, European Plug
HI 740036P 100 mL Plastic Beaker

Order Information:
HI 2316-01 (115V) and HI 2316-02 (230V) are supplied with HI 76303 conductivity probe, HI 3316D resistivity probe, 12 VDC adapter and instruction manual.

  • Specifications
EC Range   0.0 to 199.9 µs/cm, 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm
Resistivity Range   0 to 19.90 MO•cm
EC Resolution   0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
EC Accuracy (@20°C/68°F)   ±2% F.s.
Resistivity Resolution   0.10 MO•cm
Calibration   Manual, one point
Temperature Compensation   Automatic, 0 to 50°C (32 to 122°F)with ß adjustable from 0 to 2.5%/°C for EC and from 2 to 7%/°C for Resistivity
Probe   HI 76303, platinum four ring EC and HI 3316D Resistivity probe with internal temperature sensor, Din connector and 1 m (3.3’) cable (included)
Power Supply   12 VDC adapter (included)
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Weight   1.3 kg (2.9 lbs)
Resistivity Accuracy (@20°C/68°F)   ±2% F.s.

 

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us