อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (1413 µS/cm EC Solution & pH 7.01 Buffer Sachet Kit with Certificate, (20) 20 mL Sachets)

HI 77100C

1413 µS/cm EC Solution & pH 7.01 Buffer Sachet Kit with Certificate, (20) 20 mL Sachets

The 1413 µS/cm calibration solution is best suited for general use. This solution is also available in combined kits with HANNA pH 7 buffer for easy calibration of multiparameter instruments.

Order Information:
20 Sachets, 20 mL, (10 pH 7.01, 10 1413 µS/cm), with certificate of analysis

 Specifications

pH Value @25°C 1413 µS/cm & 7.01
Size   20 mL
Package   20 sachets (10 each)
Certificate of Analysis   Yes

 

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us