อุปกรณ์วัด Chlorine, Total Hardness, Iron LR and pH Portable Photometer

Chlorine, Total Hardness, Iron LR and pH Portable Photometer

Chlorine and pH are two of the most closely monitored parameters in water quality tests. Hardness is also an important parameter, attentively regulated to reduce waste or ensure proper functioning of equipment. Iron can cause an unpleasant taste or stain kitchenware or laundry.

The HI 96745 is a powerful instrument to keep all these parameters under control. The reagents are in liquid or powder form and are supplied in bottles or in packets.

The cuvette has a very important role because it is an optical element and thus requires particular attention. It is important that both the measurement and calibration (zeroing) cuvettes, are optically identical to provide the same measuring conditions.

  • Specifications
Range pH 6.5 to 8.5 pH
Chlorine 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Total Hardness 0.00 to 4.70 mg/L (ppm)
Iron LR 0 to 1.60 mg/L (ppm)
Resolution pH 0.1 pH
Chlorine 0.01 mg/L under 3.50 mg/L;
0.10 mg/L above 3.50 mg/L
Total Hardness 0.01 mg/L
Iron LR 0.01 mg/L
Accuracy @25°C pH ±0.1 pH
Chlorine ±0.03 mg/L ±3% of reading
Total Hardness ±0.11 mg/L ±5% of reading
Iron LR ±0.01 mg/L ±8% of reading
Light Source tungsten lamp
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Power Supply 9V battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder.
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method pH Phenol Red method
Chlorine adaptation of the USEPA method 330.5and Standard Method 4500-Cl G
Total Hardness adaptation of the Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 18th ed., colorimetric method
Iron LR adaptation of the TPTZ method
  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
Reagents & Standards
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 96710-11 CAL CHECK™ standard cuvettes(pH)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 96711-11 Cal Check® Standard cuvette for HI 96711
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 96744-11 CAL CHECK™ standard cuvettes
HI 93719-01 Hardness, Magnesium, EDTA Method (100 Tests)
HI 93719-03 Hardness, Magnesium, EDTA Method (300 Tests)
HI 96746-11 CAL CHECK™ standard cuvettes (Fe LR)
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93746-03 Iron LR, TPTZ Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us