อุปกรณ์วัด Chlorine, Cyanuric Acid and pH Portable Photometer for Legionella Protection

Chlorine, Cyanuric Acid and pH Portable Photometer

Legionella species is the agent that causes human Legionnaires’ disease as well as the lesser form, Pontiac Fever. Transmission is facilitated by the inhalation of mist droplets containing the Legionella bacteria.

Common sources of Legionella include cooling towers used in industrial cooling water systems as well as in large central air conditioning systems, domestic hot water systems, fountains, and similar disseminators that draw from a public water supply. Natural sources include freshwater ponds and creeks.

Since Legionella is especially harmful to people with weakened immune systems, it should be actively checked for in the water systems of hospitals and nursing homes.
The HI 96725 measures 4 parameters that are crucial in monitoring for preventive maintenance or disinfection.

  • Specifications
Range Cl, Free 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
Cl, Total 0.00 to 5.00 mg/L (ppm)
CYA 0 to 80 mg/L (ppm)
pH 6.5 to 8.5 pH
Resolution Cl, Free 0.01 mg/L
Cl, Total 0.01 mg/L
CYA 1 mg/L (ppm)
pH 0.1 pH
Accuracy @25°C Cl, Free ±0.03 mg/L ±3% of reading
Cl, Total ±0.03 mg/L ±3% of reading
CYA ±1 mg/L ±15% of reading
pH ±0.1 pH
Light Source tungsten lamp
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 525 nm
Power Supply 9V battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method Chlorine adaptation of the EPA recommended DPD method 330.5
CYA adaptation of the Turbidimetric method
pH Phenol Red method
  • Accessories

Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
Reagents & Standards
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93701-03 Chlorine, free, DPD Method (300 Tests)
HI 96710-11 CAL CHECK™ standard cuvettes(pH)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93710-03 pH, Phenol Red Method (300 Tests)
HI 96711-11 Cal Check® Standard cuvette for HI 96711
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-03 Chlorine, Total, DPD Method (300 Tests)
HI 96722-11 CAL CHECK™ standard cuvettes(CYS)
HI 93722-01 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93722-03 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us