อุปกรณ์วัด Calcium and Magnesium Portable Photometer

Calcium and Magnesium Portable Photometer

The HI 96752 measures two important parameters in agricultural and hydroponic applications.

HI 96752 measures calcium concentrations from 0 to 400 mg/L and magnesium from 0 to 150 mg/L and the values are displayed directly on the large LCD to eliminate the need for conversion tables.

This handy and portable meter with a low cost-per-test is an ideal hi-tech alternative to chemical test kits.

Accurate and cost-saving, this two in one portable photometer is factory calibrated to measure only calcium and magnesium, to provide an instrument that is easy to use in the lab or on the field.

  • Specifications

Range Calcium 0 to 400 mg/L (ppm)
Magnesium 0 to 150 mg/L (ppm)
Resolution Calcium 1 mg/L (ppm)
Magnesium 1 mg/L (ppm)
Accuracy @25°C Calcium ±10 mg/L ±5% of reading
Magnesium ±3 mg/L ±3% of reading
Light Source light emitting diode
Light Detector silicon photocell with narrow band interference filter @ 466 nm
Power Supply 9V Battery
Auto-off after ten minutes of non-use in measurement mode; after one hour of non-use in calibration mode; with last reading reminder
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7″)
Weight 360 g (12.7 oz.)
Method Calcium adaptation of Oxalate method
Magnesium adaptation of the Calmagite method

  • Accessories
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution
Accessories
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731331 Glass Cuvette Set
HI 731335 Cuvette Cap for HI 957xx Series Meters
Reagents & Standards
HI 93752-01 Calcium and Magnesium HR, Oxalate (Ca) and Calmagite (Mg) (100 Tests)
HI 93752-03 Calcium and Magnesium HR, Oxalate (Ca) and Calmagite (Mg) (300 Tests)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us