อุปกรณ์วัด ซีโอดี(COD Test Tube Heater )

HI 839800

COD Test Tube Heater
with 25 Vial Capacity

The HI 839800 COD reactor is constructed of durable materials. The aluminum block incorporates a 25-vial capacity and a well for a reference temperature probe.

The HI 839800 COD reactor is an easy to use test tube heater.  Its well-marked user interface provides intuitive operation. The reactor is equipped with two predefined temperature settings: 150º and 105ºC. COD and total phosphorus digestions are conducted at 150ºC, and total nitrogen digestions are at the 105ºC.

In addition, the HI 839800 has 3 LED’s for visual indication. A green LED indicates power, a blinking red LED warns the user of a hot heater block (above 50ºC), and a yellow LED indicates heating.

A three hour countdown timer is also incorporated to control timed digestions. When the countdown timer expires, a beep will sound and the heating element will turn off.

The reactor contains a thermal fuse that prevents overheating by turning off the heating element.

Block tempertaure is continuously displayed on the LCD even when there is no active temperature program running.

  • Specifications

Temperature of Reaction   105°C or 150°C (221°F or 302°F)
Temperature Stability   ±0.5°C (±0.9°F)
Temperature Range   -10°C to 160°C (14°F to 320°F)
Accuracy   ±2°C (±3.6°F)
Capacity   25 vials (dia 16 x 100 mm), one receptacle for a stainless steel reference thermometer
Warm-up Time   10-15 minutes, depending on selected temperature
Operating Mode   timed (0 to 180 minutes) or infinity mode
Block   aluminum
Environment   5 to 50°C (41 to 122°F)
Power Supply
(fuse protected)   HI 839800-01: 115 VAC; 60 Hz; 250 W
HI 839800-02: 230 VAC; 50 Hz; 250 W
Dimensions   190 x 300 x 95 mm (7.5 x 11.8 x 3.7″)
Weight   approximately 4.8 kg (10.6 lb.)

  • Accessories

HI 740216 Test Tube Cooling Rack
HI 740217 Lab Safety Shield
HI 151-00 Checktemp®4C Folding Pocket Thermometer
HI 151-01 Checktemp®4F Folding Pocket Thermometer

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us