อุปกรณ์วัดโบรมีน (Checker®HC Handheld Colorimeter – Bromine)

HI716 Checker®HC Handheld Colorimeter - Bromine

HI 716

Checker®HC Handheld Colorimeter – Bromine

The HI 716 Checker®HC is a simple, accurate, and cost effective way to measure Bromine.  Designed as a more accurate alternative to chemical test kits, the HI 716 provides quick, accurate results in four easy steps. 

1.) Step One – Add a sample to the included cuvette(s)
2.) Step Two – Insert sample into the Checker and zero it out
3.) Step Three – Remove sample and add reagent
4.) Step Four – Reinsert sample and click the button to measure your results or…
– Press and hold the button for 3 seconds for a time reaction reading

The HI 716 uses an adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method. The reaction between bromine and the reagent causes a pink tint in the sample. 

FEATURES/BENEFITS: 
* Small palm-sized design
* Accurate from ±0.1 ppm ±5% of reading
* Dedicated to a single parameter
* Uses a single AAA battery
* Auto Power Off after 10 minutes in inactivity
* Built-in timer for timed reaction readings

PRIMARY APPLICATIONS: 
* Water Quality
* Education
* Swimming Pools/Hot Tubs Sanitization
* Environmental

 Specifications

Range   0.0 to 8.0 ppm
Resolution   0.1 ppm
Accuracy (@25°C/77°F)   ±0.1 ppm ±5% of reading
Measurement Method   Colorimetric
Light Source   Photodiode @525 nm
Light Detector   Silicon photocell
Method   Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method. The reaction between bromine and the reagent causes a pink tint in the sample.
Power Supply   Battery – 1 x 1.5V AAA
Power Auto Off   After 10 min. of inactivity
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight   64 g (2.25 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us