อุปกรณ์วัดโครเมียม (Checker®HC Handheld Colorimeter – Chromium VI High Range)

HI723 Checker®HC Handheld Colorimeter - Chromium VI High Range

HI 723

Checker®HC Handheld Colorimeter – Chromium VI High Range

  • Easier to use and more accurate than chemical test kits

    Diphenylcarbohydrazide method
Accuracy ±5 ppb ±5% of reading
1 ppb (µg/L) resolution
Large, easy to read digits
Auto shut off

  • Dedicated to a single parameter

    Designed to work with HANNA’s powder reagents
Uses 10 mL glass cuvettes

  • Small size, big convenience

    Weighing a mere 64 g (2.25 oz.), the Checker®HC easily fits
into the palm of your hand or pocket
Use for quick and accurate on the spot analysis
Single button operation: zero and measure
Operated by a single AAA battery

  • Ideal for Water Quality

There are two natural forms of ionic chromium, the hexavalent ion, Cr (VI) and the trivalent Cr (III). Cr (III) is much less toxic than Cr (VI) and seldom found in potable waters. Cr (VI), however, is toxic to humans and is found in water. Even though the toxic effects from Cr (VI) in drinking water are not well documented, it is a suspected carcinogen. The maximum permissible level or Cr (VI) allowed to be released into the waterways is 50 ppb. Its level in drinking water is normally much lower and a lever higher than 3 ppb is suggestive of industrial pollution.

By monitoring this parameter with the HANNA HI 723 Checker®HC, serious health and safety risks can be avoided.

The HI 723 Checker®HC is extremely simple to use. First, zero the instrument with your water sample. Next, add the reagent, shake vigurosly for 10 seconds. Last, place the vial into the Checker®HC, press the operational button for about 3 seconds and the display will show the countdown prior to the measurement or, alternatively, wait for 6 minutes and press operational button. When the timer ends the meter will perform the reading. The Checker®HC displays concentration in ppb of chromium VI. It’s that easy.

Order Information:
HI 723 Checker®HC is supplied with sample cuvettes with caps (2 ea.), power reagents for chromium VI HR (6), battery and instructions.

Specifications

Range   0 to 999 ppb
Resolution   1 ppb
Accuracy @ 25°C   ±5% of reading ±5 ppb
Light Source   LED @ 525 nm
Light Detector   silicon photocell
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Battery Type   (1) 1.5V AAA
Auto-off   after ten minutes of non-use
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight   64 g (2.25 oz.)
Method   adaptaion of the ATSM, Manual of Water and Enviornmental Technology, D 1687-92, Diphenylcarbohydrazide method

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us